Bockjakt

Utforska möjligheterna

Stora stammar, goda gener

Polen har en stor och välmående population av råbockar på grund av flera faktorer. Dessa inkluderar en lämplig habitat med skogar och åkrar som ger tillräckligt med föda och skydd, en lång tradition av jakt som har reglerats och övervakats för att säkerställa en hållbar population och en ökad efterfrågan på jakt som har gett incitament till att upprätthålla en hög kvalitet på jaktområdena. Dessutom har Polen en rik biologisk mångfald och en väl utvecklad infrastruktur för jakt, vilket gör det till en attraktiv destination för jägare från hela världen.

Västra Polen

Kontakta oss

Var vi ute och jagade?
Skicka ett SMS så ringer vi upp dig

Swedish VIP Hunt Sverige