Drevjakt

Polen när det är som bäst

Fartfyllda drevjakter
med extra allt

Drevjakterna i Polen är svårslagna och på våra polska jaktområden har vi fler arter på samma område. Är du redo för actionfyllda drevjakter med mycket vilt på paraden?

Norra, västra och södra Polen

Vi arrangerar drevjakter i
Norra, västra och Södra Polen. 

Viltslag:

Prata drevjakt
med oss

Var vi ute och jagade?
Skicka ett SMS så ringer vi upp dig

Swedish VIP Hunt Sverige

Varför välja Polen för drevjakt?​

Vi svarar på alla frågor

 

Polen är känt för sitt rika djurliv och är hem för en stor population av klövvilt, inklusive vildsvin, kronvilt och rådjur. Drevjakt på klövvilt är populärt i Polen och ger jägare möjlighet att uppleva intensiva och fartfyllda jaktsituationer. 35-40 klövvilt per dag är inte alls ovanligt och även flera trofédjur bland kronhjortar och vildsvin. 

 

Polen erbjuder goda möjligheter för jakt, särskilt när det gäller klövvilt. De stora områdena med skog och mark gör det möjligt att organisera framgångsrika jaktomgångar, och erfarna jaktguider kan hjälpa till att säkerställa en lyckad jaktupplevelse.

 

Polen har ett brett utbud av jaktlodger och boendealternativ som är anpassade för jägare. Du kan förvänta dig bekväma boenden och välsmakande, traditionell mat som ofta inkluderar lokala specialiteter och viltkött från jakten. Att njuta av autentiska polska rätter är en del av den totala jaktupplevelsen.

 

Drevjakt i Polen är ofta präglad av en stark respekt för viltet och förvaltningen av den lokala faunan. Jaktarrangörerna följer strikta regler och bestämmelser för att säkerställa en hållbar och etisk jakt. Det är vanligt att jakterna genomförs med hänsyn till viltets välbefinnande och i enlighet med principerna för naturskydd.Ofta tillagas specialiteter och viltkött från jakten. Att njuta av autentiska polska rätter är en del av den totala jaktupplevelsen.

 

Genom att delta i drevjakt på klövvilt i Polen kan du bidra till bevarandet av den naturliga miljön och främjandet av biodiversitet. Jaktverksamheten är ofta kopplad till insatser för att bevara och förbättra livsmiljön för djur och växter i området. Detta inkluderar bland annat skydd av skogar, återskapande av livsmiljöer och övervakning av viltbeståndet.

 

Jakten på klövvilt i Polen är en viktig del av den gröna turismen som gynnar den lokala landsbyggdsbefolkningen. Genom att delta i jakten och använda lokala jakttjänster och boenden stöder du den lokala ekonomin och ger en viktig inkomstkälla för människor som lever på landsbygden. Detta bidrar till att bevara traditioner och kulturellt arv samtidigt som det främjar hållbar turism.