Privacy policy

Integritetspolicy / Privacy policy

Denna integritetspolicy förklarar hur swedishpviphunt.com  samlar in, använder och delar dina personuppgifter.

Integritetspolicy / Privacy policy

Swedishviphunt.com samlar in personuppgifter från dig när du besöker webbplatsen, använder våra tjänster eller interagerar med våra marknadsföringskampanjer. Vi använder dessa uppgifter för att förbättra våra produkter och tjänster, tillhandahålla personligt anpassat innehåll och annonser, och mäta effektiviteten av våra marknadsföringskampanjer.

Personuppgifter som vi samlar in

Vi samlar in följande typer av personuppgifter från dig:

 • Personuppgifter som du tillhandahåller oss: När du registrerar dig för ett konto, gör ett köp eller interagerar med våra tjänster, kan vi be dig att tillhandahålla personuppgifter, till exempel ditt namn, din e-postadress, din telefonnummer och din adress.
 • Personuppgifter som vi samlar in automatiskt: När du besöker vår webbplats samlar vi in vissa personuppgifter automatiskt, till exempel din IP-adress, din webbläsartyp och din operativsystemversion.
 • Personuppgifter som vi samlar in från tredje parter: Vi kan också samla in personuppgifter från tredje parter, till exempel sociala medieplattformar.

Hur vi använder dina personuppgifter

Vi samlar in följande typer av personuppgifter från dig:

 • Vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

  • För att tillhandahålla våra produkter och tjänster: Vi använder dina personuppgifter för att tillhandahålla våra produkter och tjänster till dig, inklusive att administrera ditt konto, behandla dina beställningar och svara på dina frågor.
  • För att förbättra våra produkter och tjänster: Vi använder dina personuppgifter för att förbättra våra produkter och tjänster, till exempel för att utveckla nya funktioner och för att förbättra vår kundsupport.
  • För att tillhandahålla personligt anpassat innehåll och annonser: Vi använder dina personuppgifter för att tillhandahålla personligt anpassat innehåll och annonser, till exempel för att visa dig annonser som vi tror är relevanta för dig.
  • För att mäta effektiviteten av våra marknadsföringskampanjer: Vi använder dina personuppgifter för att mäta effektiviteten av våra marknadsföringskampanjer, till exempel för att spåra hur många personer som klickar på våra annonser.
 • Personuppgifter som vi samlar in automatiskt: När du besöker vår webbplats samlar vi in vissa personuppgifter automatiskt, till exempel din IP-adress, din webbläsartyp och din operativsystemversion.
 • Personuppgifter som vi samlar in från tredje parter: Vi kan också samla in personuppgifter från tredje parter, till exempel sociala medieplattformar.

Hur vi delar dina personuppgifter

Vi kan dela dina personuppgifter med följande tredje parter:

 • Våra tjänsteleverantörer: Vi delar dina personuppgifter med våra tjänsteleverantörer som hjälper oss att tillhandahålla våra produkter och tjänster, till exempel våra hostingleverantörer och våra e-postleverantörer.
 • Sociala medieplattformar: Om du interagerar med våra marknadsföringskampanjer på sociala medieplattformar kan vi dela dina personuppgifter med dessa plattformar.
 • Andra företag: Vi kan dela dina personuppgifter med andra företag för marknadsföringsändamål, till exempel för att visa dig annonser på andra webbplatser.

Dina rättigheter

Du har följande rättigheter när det gäller dina personuppgifter:

 • Rätt att få tillgång till dina personuppgifter: Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter och att få en kopia av dessa.
 • Rätt att begära rättelse av dina personuppgifter: Du har rätt att begära att vi rättar dina personuppgifter om de är felaktiga eller ofullständiga.
 • Rätt att begära radering av dina personuppgifter: Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter under vissa omständigheter, till exempel om du återkallar ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter.
 • Rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter: Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter under vissa omständigheter, till exempel om behandlingen sker på grund av vårt berättigade intresse.
 • Rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter: Du har rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter under vissa omständigheter, till exempel om du bestrider riktigheten av dina personuppgifter.
 • Rätt att överföra dina personuppgifter: Du har rätt att få dina personuppgifter överförda till en annan personuppgiftsansvarig under vissa omständigheter.

Dina rättigheter

Hur du kontaktar oss

Om du har några frågor eller funderingar om vår integritetspolicy, vänligen kontakta oss på hello@swedishviphunt.com